Historické fotografie rôznych  slovenských drevených kostolíkov z archívu literatúry a umenie SNK v Martine.

Zdroj:  Ivana Weissová/ Drevené kostoly na fotografiách

           Knižnica roč.11, č.10,2010