Over si svoje vedomosti

Cvičenia sú vhodné na opakovanie učiva z vlastivedy 3 ročník.