UNESCO organizácia, význam pre Slovensko a svet

        Od roku 1972  sa stáva ochrana a záchrana prírodného a kultúrneho dedičstva nielen záležitosťou jednotlivých štátov,              ale aj medzinárodného spoločenstva. Prvý podnet vznikol v päťdesiatych rokoch 20teho storočia, keď sa začala dvíhať hladina rieky Níl, v dôsledku vybudovania Asuánskej priehrady, ktorá ohrozovala monumentálne staroveké pamiatky v Egypte a Sudáne.            Vtedy sa zmobilizovali jednotlivé krajiny sveta, vytvorili rôzne kampane na záchranu prírodného a kultúrneho dedičstva.                  Napriek tomu, že to neboli pamiatky v ich krajine, nezištne našli finančné zdroje na zložité premiestnenie monumentálnych chrámov v Egypte. Úspešná akcia ukázala, že ochrana pamiatok a ich prípadná záchrana vyžaduje veľa financií a technické a technologické postupy, ktoré jednotlivé štáty nedokážu veľakrát zabezpečiť. Na základe tohto zistenia a rôznych diskusií dospeli k prijatiu medzinárodného dokumentu, ktorý je na úrovni celosvetovej organizácie, ktorá sa zaoberá prírodným a kultúrnym dedičstvom.

 

 Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, alebo Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO.  

       V preklade: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Od roku 1975 sa začal vytvárať zoznam najvýznamnejších pamiatok. Dodnes je do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaných 890 pamiatok, pričom tento počet sa každým rokom mení. Zo zoznamu je 689 kultúrnych pamiatok, 174 prírodných a  25 zmiešaných, ktoré sú roztrúsené po 148 krajinách sveta. Každá vybratá pamiatka, je najlepšia predstaviteľka svojho druhu.  Unikátnosť jedinečnosť a  neuveriteľné bohatstvo každej pamiatky zhodnocuje Výbor pre svetové dedičstvo.

 

 

Poznámka: celá táto sekcia je časť bakalárskej práce, ktorú nájdete, keď kliknete TU. :)